Räntor

När du lånar pengar kommer du snabbt att bli varse om räntans betydelse. Räntor är faktiskt något som är aktuellt både när man lånar pengar och när man sparar pengar. Hela samhället styrs till viss del av räntor och rådande ränteläge. I Sverige har vi något som kallas för reporäntan som sätts av Riksbanken. Reporäntan används för att styra inflationen och konjunktionen i den riktning man vill samt för att balansera samhällets ekonomi och förhindra stora svängningar. Om Riksbanken vill minska inflationen så sänker man räntan. Vill man istället öka inflationen så höjer man räntan vilket bidrar till att det blir dyrare och låna. Detta leder i sin tur att konsumtionen i samhället minskar. Reporäntan är också den ränta som används när banker lånar pengar av staten. Mer om hur du som privatperson påverkas av räntan kan du läsa längre ner i denna artikel.

Låneränta

räntorNär du ansöker om ett privatlån utan säkerhet eller ett lån utan UC så kommer låneinstitutet att se över din kreditvärdighet. Detta då man dels vill säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet men även för att beräkna kreditrisken. Varje gång en bank lånar ut pengar tar man nämligen en risk. Denna risk måste man få betalt för och betalningen sker i form av ränta. Alla lån är kopplade till en låneränta som antingen kan vara fast, alltså samma för alla låntagare. Eller så sätts räntan individuellt utefter låntagarens ekonomiska förutsättningar. När låneräntan sätts individuellt så innebär det att olika kunder erbjuds olika räntor. Räntan på privatlån ligger ofta i ett spann på 2,95-29,95%. Med andra ord kan låneräntan skilja sig stort vilket också avspeglar sig i den månadskostnad man betalar för sitt lån. Har du god ekonomi och få andra skulder så kommer du antagligen att erbjudas en låg ränta. Har du istället en oregelbunden inkomst, betalningsanmärkningar eller många krediter så är risken stor att du får en högre ränta. Detta innebär att kostnaden för lånet blir högre då banken tar en högre kreditrisk.

Det finns olika typer av låneräntor som benämns som fast ränta och rörlig ränta. Är räntan fast så innebär detta att räntan för lånet är densamma under hela lånets löptid. Är räntan istället rörlig så kan den förändras i takt med att reporäntan/styrräntan förändras. Den nominella räntan för ett lån anger enbart själva räntan. Talar man istället om den effektiva räntan så anger denna ränta samtliga kostnader för lånet. Därför är den effektiva räntan i regel alltid högre än den nominella räntan.

Sparränta

Det finns även något som kallas sparränta som kan liknas vid motsatsen till låneränta. Sparränta är något du kan få genom att låna ut dina pengar till banken. Precis som med låneräntor så följer sparräntor de allmänna ränteläget. Detta innebär att du inte får speciellt mycket avkastning på dina pengar när räntan är låg. Är räntan däremot hög kan ditt sparkapital växa sig större snabbt. I tider då bankerna inte erbjuder någon sparränta vänder sig många till alternativa sparinstitut. Det handlar då främst om inlåningsverksamheter som ofta erbjuder en väldigt förmånlig sparränta. Dock är inte pengarna skyddade på samma sätt som hos banken. Detta då konton hos inlåningsverksamheter sällan omfattas av den statliga insättningsgarantin. Denna garanti innebär att du får dina sparpengar tillbaks om banken skulle hamna på obestånd. I Sverige kan du få upp till en miljon svenska kronor tillbaks av dina sparade pengar och banken du sparar hos skulle gå i konkurs.

Vill du ha en hög sparränta så bör du skaffa ett sparkonto. Detta då räntan på vanliga transaktionskonton aldrig är särskilt hög. Räntan på olika sparkonton skiljer sig åt och sparräntan kan även variera en del mellan olika banker och sparinstitut. Om man kan tänka sig att binda sina pengar en längre tid kan man få en högre sparränta. Om man istället kan komma att behöva sina pengar inom snar framtid bör man istället ha ett rörligt sparkonto. Då får man en lägre ränta men större flexibilitet.

Effektiv ränta

effektiv räntaNär man jämför olika lån och räntor bör man alltid kolla på den effektiva räntan. Det är nämligen denna som anger den totala kostnaden för lånet. Att bara jämföra den nominella räntan kan vara missvisande då låneinstitut kan erbjuda en låg nominell ränta men höga andra kostnader. Med effektiv ränta är både ränta och avgifter kopplade till lånet inräknade. Således ger det en mer rättvisande bild av vad lånet faktiskt kommer att kosta. Ett lån med en nominell ränta på exempelvis 5,67% kan ha en effektiv ränta på 7%. Detta då avgifter så som upplägningsavgift och administrationsavgift är inräknade.

När låneinstitut och banker marknadsför sina lån och krediter måste den effektiva räntan anges. Detta för att nya kunder ska få en klar bild av vad lånet faktiskt kommer att kosta. Extra viktigt blir det om du ansöker om så kallade snabblån som numera benämns som högkostnadskrediter. Dessa typer av krediter har en väldigt hög effektiv ränta som ligger på max 40% plus rådande referensränta. För att balansera marknaden och undvika att människor skuldsätter sig i onödan har man infört ett räntetak i lagen om högkostnadskrediter. På så sätt förhindras kreditinstitut att ta en oskälig effektiv ränta för sina lån.

Dröjsmålsränta

Det finns även en ränta som heter dröjsmålsränta. Denna ränta kan bli aktuell för dig om du inte återbetalar ditt lån enligt avtal. Se därför alltid till att betala din låneavi innan förfallodag infaller. Inkommer inte betalning under förfallodag så kommer du att få en påminnelse hemskickad. Inkluderad i denna påminnelse är en påminnelseavgift på 60 kr. Därutöver har banken eller låneinstitutet rätt att kräva 8% dröjsmålsränta på den skuld du har. Detta då man vill ha betalt för att man ligger ute med pengar. Ju längre du väntar med betalning dessto mer pengar kommer du att få betala i ränta. Räntan räknas nämligen för varje dag som pengar inte inkommit till lånebolaget.

Du som avvaktar ännu längre med din betalning riskerar att hamna hos inkasso. Utöver dröjsmålsränta får du då även betala en inkassoavgift på 180 kr. Därefter hamnar ärendet hos Kronofogden vilket kan få långt större konsekvenser än bara de ekonomiska.