Personlig borgen

Är du företagare och går i tankarna att ta ett företagslån så har du säkert stött på begreppet "personlig borgen". Detta är ett vanligt förekommande begrepp i lånesammanhang och främst i sammanhang där företag ska låna pengar. Många företag som lånar pengar är i behov av en borgensman för att få låna. Detta även i de fall man ansöker om ett företagslån utan säkerhet. En borgensman fungerar som säkerhet för lånet och utgörs ofta av en eller flera ägare av bolaget. Utöver att personlig borgen fungerar som säkerhet så öppnar det även upp möjligheter för bättre lånevillkor.

Att gå i personlig borgen

personlig borgenAtt gå i personlig borgen innebär att man åtar sig en roll som borgensman. Rent praktiskt betyder detta att man åtar sig ansvaret att sköta återbetalningen av lånet om företaget själv inte klarar detta. Man blir således personligt betalningsansvarig för lånet om företaget hamnar på obestånd. Detta blir en säkerhet för långivaren som kan känna sig trygg i att pengarna kommer att återbetalas. Det sänker även kreditrisken vilket gör att långivaren kan erbjuda lägre ränta och bättre villkor.

Att gå i personlig borgen är inget man bör göra lättvindigt. Istället bör det vara ett genomtänkt beslut där man utgår ifrån att det värsta kan hända. Borgensmän tar nämligen på sig ett stort ansvar som kan riskera den privata ekonomin. Om företaget saknar likviditet till att sköta återbetalningen av lånet är det borgensmannen ansvar att betala. Detta innebär alltså att det är den privata ekonomin som kommer att påverkas. Detta kan bli ett tungt bakslag, speciellt om du står som ensam borgensman till ett företagslån.

Vad krävs av borgensmän?

För att kunna gå i personlig borgen för ett företagslån krävs det att borgensmännen har en god kreditvärdighet. Detta innebär en stabil inkomst och få skulder i förhållande till intäkter. Vidare föredrar många långivare att borgensmännen är helt fri från betalningsanmärkningar. Borgensmännens kreditvärdighet avgörs av en kreditbedömning som långivaren gör. Där bedöms bland annat de uppgifter du lämnat i låneansökan men även uppgifter som framkommer av en kreditupplysning. Denna kreditupplysning inhämtas vanligtvis från UC men det finns även företagslån utan UC för den som inte vill ha någon förfrågan på vare sig sig själv eller sitt bolag.

Först efter en sedvanlig kreditbedömning kan långivaren avgöra om borgensmännens återbetalningsförmåga är god nog. Är den detta så får du som borgensman ingå ett borgensavtal som du får signera med BankID. Därefter beviljas företagslånet och pengarna betalas ut till företagskontot.

Olika borgensförbindelser

Inom lånebranschen finns det olika typer av borgensförbindelser när det kommer till personlig borgen. För företagslån så handlar det främst om enkel borgen och proprieborgen. I vanliga fall kan du inte själv välja vilken typ av borgensförbindelse du ska åta dig. Istället är det långivaren i fråga som bestämmer detta. Den vanligaste formen av borgensförbindelser vid företagslån är proprieborgen. Vid proprieborgen kan fler än en person agera borgensmän. Samtliga borgensmän har samma skyldighet som företaget att återbetala skulden. Långivaren i fråga kan välja att kräva vem som helst av de olika borgensmännen på skulden. Den borgensman som betalar skulden kan i sin tur kräva de andra borgensmännen på deras del.

Vid enkel borgen fungerar borgensförbindelsen lite annorlunda. Dels finns det enbart en borgensman att avkräva skulden av. Vidare träder betalningsåtagandet in först efter att långivaren har skickat skulden till Kronofogden. Om Kronofogden inte anser att företaget har några möjligheter att återbetala lånet så krävs borgensmannen på den kvarvarande skulden.

30 Jan 2020